Οι Υποδομές στο Μαρούσι

Δυστυχώς οι υποδομές στον Δήμο μας είναι παραμελημένες και έχουν ανάγκη επισκευή και εκσυγχρονισμό. 

Είναι δύσκολο και επικίνδυνο να περπατήσεις στα πεζοδρόμια λόγου εμποδίων και φθοράς. Άλλα η μεγαλύτερη ντροπή για την πόλη μας είναι, ότι είναι αδύνατον για να τα χρησιμοποιούν οι άνθρωποι με παιδικά καρότσια, και με ειδικές ανάγκες.  

Οι λακκούβες στους δρόμους, που γίνονται μικρές λίμνες όταν βρέχει, καταστρέφουν αμάξια και καθιστούν παγίδες για δίκυκλα.

Οι πλατείες και οι παιδικές χαρές χρειάζονται συνεχή συντήρηση και εκσυγχρονισμό.

Για αυτόν τον λόγο η ομάδα μας έχει σχεδιάσει πρόγραμμα για να διορθωθούν οι υποδομές του Δήμου και να υλοποιηθεί πρόγραμμα σταθερής συντήρησης.