ΑΜΕΑ

Λέγεται, ότι το πραγματικό μέτρο μίας κοινωνίας αποδεικνύεται στο πώς αντιμετωπίζει τα πιο ευάλωτα μέλη της. Εάν κρίνουμε το Μαρούσι με αυτό το μέτρο, τι συμπέρασμα θα βγάζαμε?

Πεζοδρόμια αδιάβατα και χωρίς ράμπες, ούτε μία δημόσια τουαλέτα ΑΜΕΑ σε όλο τον δήμο, κτήρια χωρίς πρόσβαση, και θέσεις στάθμευσης που μόνο οι ΑΜΕΑ δεν τα χρησιμοποιούν .

Εμείς στον συνδυασμό μας, έχουμε βάλει στόχο να βάλουμε τέλος στον εφιάλτη που ζούνε τα πιο ευάλωτα μέλη του Δήμου μας.