Τα Παιδιά Μας

Τα παιδιά μας είναι ο πιο πολύτιμος θησαυρός μας, το μέλλον μας, η κληρονομιά μας. Η παιδεία τους, η φροντίδα τους και η ασφάλεια τους είναι ουσιώδης για όλους μας. Στην πόλη μας είναι απαραίτητο να υπάρχουν οι σωστές υποδομές για να παρέχουμε όλα το άνωθεν αναφερόμενα. Τα σχολεία, οι παιδικοί σταθμοί, τα πάρκα, και οι παιδότοποι  στον Δήμο μας πρέπει να είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο.

Τα παιδιά μας χρειάζονται χώρους απασχόλησης που μπορούν να εξερευνήσουν τον κόσμο γύρο τους μέσο από τις τέχνες, την επιστήμη, την ιστορία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, και την φύση. Χρειαζόμαστε ωδεία, μουσεία, εργαστήρια εκμάθησης δεξιοτήτων, και χώρους αθλητισμού που θα είναι αναβαθμισμένα και τεχνολογικά αναπτυγμένα. 

Ο συνδυασμός μας έχει βάλει προτεραιότητα, αυτό που όλοι μας έχουμε προτεραιότητα, τα παιδιά μας. Μαζί μπορούμε να εξασφαλίσουμε  το μέλλον των παιδιών μας.