"Η τιμή της ελευθερίας είναι αιώνια επαγρύπνηση"

                                     - Thomas Jefferson

"Η κατάσταση του περιβάλλοντός μας, αποδεικνύει την κατάσταση της ψυχής μας"

                                                - Lailah Akita

"Όποια πόλη δεν έχει πεζοδρόμια, δεν αγαπά τα παιδιά της"

                                           - Margaret Mead

"Νους υγιής εν σώματι υγιεί"

                                                   - Ιουβενάλιος

Πολιτισμός

"Αν θέλουμε να διατηρήσουμε τον πολιτισμό, πρέπει να συνεχίσουμε να τον δημιουργούμε."

                                             - Johan Huizinga

Επιχειρηματικότητα

"Οι ευκαιρίες δεν συμβαίνουν. Tις δημιουργείς "

                                                - Chris Grosser

Τα Παιδιά Μας

"Τα παιδιά είναι ο πιο πολύτιμος πόρος του κόσμο και η καλύτερη του ελπίδα για το μέλλον"

                                           - John F. Kennedy

"Μερικοί από τους πιο θαυμάσιους ανθρώπους, είναι αυτοί που δεν ταιριάζουν σε συγκεκριμένα κουτάκια"

                                                     - Tori Amos